Понеделник 17, Юни 2024г.

 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Публикувана на: 10.11.2020 г.

Сформирани групи по проект „Подкрепа на успех“ за учебната 2020/2021г.

Публикувана на: 10.11.2020 г.

Училищен екип за организация и управление ,,Подкрепа за успех” по Проект BG05M2OP001-2.011-0001

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

   ИЗЯВА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

 

 

Публикувана на: 13.02.2020 г. (обновена на: 13.02.2020 14:22:00)

ОБЯВА

 за междуучилищно събитие по проект

 BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Публикувана на: 24.09.2019 г.

 Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Публикувана на: 27.06.2019 г. (обновена на: 27.06.2019 09:22:00)

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ VІІ КЛАС

Публикувана на: 27.06.2019 г.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 7 КЛАС