Понеделник 25, Септември 2023г.

 Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Публикувана на: 24.09.2019г.

Средно училище ,,Христо Ботев", с.Караманци,община Минерални бани

 участва в техническото и финансовото изпълнение  по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Сподели: