Понеделник 20, Май 2024г.
Публикувана на: 26.07.2023 г.

Брой записани ученици  и брой  свободни места по професия: ,,Хотелиер”,

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2023/2024г.

Брой записани ученици  и брой  свободни места след втори етап на класиране по професия: ,,Хотелиер”,

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2023/2024г.

Публикувана на: 01.08.2022 г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2022/2023г.

Публикувана на: 27.07.2021 г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2021/2022г.

 

Публикувана на: 24.07.2019 г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2019/2020г.