Понеделник 25, Септември 2023г.
Публикувана на: 26.07.2023г.

          Във връзка с приемa на ученици в VIII клас по професия: ,,Хотелиер”,

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”, Ви информирам за  следното:

  1. Записани ученици след първи етап на класиране –11 ученици
  2. Записани ученици със СОП – 3 ученици
  3. Заявили участие във втори етап- 0

    4. Свободни места- 15 на брой

Сподели: