Понеделник 25, Септември 2023г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2022/2023г.

Публикувана на: 01.08.2022г.

След първо и второ класиране

Записани- 10

Свободни места -16

Сподели: