Понеделник 25, Септември 2023г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2021/2022г.

 

Публикувана на: 27.07.2021г.

 

ОТНОСНО: Брой записани ученици  и брой  свободни места по професия: ,,Хотелиер”,

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2021/2022г.

 

 

 

 

          Във връзка с приемa на ученици в VIII клас по професия: ,,Хотелиер”,

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”, Ви информирамe за  следното:

  1. Записани ученици след втори етап на класиране – 0 ученици
  2. Свободни места- 17 на брой.
  3. Записани ученици 9 на брой.

 

Сподели: