Понеделник 17, Юни 2024г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2019/2020г.

 

 

Публикувана на: 24.07.2019г.

1.Записани ученици след втори етап на класиране – 20 ученици

2.Свободни места- 6 на брой.

 

Сподели: