Понеделник 17, Юни 2024г.
Публикувана на: 03.01.2024 г.

Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация- част по практика на професията  за учебната 2023-2024 г.

Публикувана на: 07.11.2023 г.

Заповед РД09-2046/28.08.2023 г. Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация  за учебната 2023-2024 г.

Публикувана на: 10.05.2023 г. (обновена на: 15.05.2023 09:46:00)

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория и практика на професията и специалността, за  XII клас за придобиване втора степен на професионална квалификация за учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 26.01.2023 г.

Заповед РД09-4063/30.08.2022 г. Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация  за учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 18.11.2022 г. (обновена на: 18.11.2022 08:38:00)

Заповед РД09-4060/30.08.2022 г. Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ част по теорията и специалността , за X , XI или XII клас за учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 02.11.2021 г.

 ЗАПОВЕД -Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа,втора или трета степен на професионална квалификация

Публикувана на: 02.11.2021 г.

Заповед РД09-1809 Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ част по теорията и специалността , за X , XI или XII клас за учебната 2021-2022 г.

Публикувана на: 20.10.2021 г.

 Заповед  за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021-2022 г.