Понеделник 25, Септември 2023г.

 Заповед  за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021-2022 г.

Публикувана на: 20.10.2021г.