Понеделник 25, Септември 2023г.

Заповед РД09-4063/30.08.2022 г. Дати  за провеждане на държавните зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация  за учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 26.01.2023г.