Сряда 22, Септември 2021г.
Публикувана на: 01.07.2021 г.

 


Организация за запознаване на ученик и неговите родители с оценената изпитна работа от НВО в VII клас и в X клас по български език и литература, математика и чужди езици за учебната 2020/2021 година

 


Публикувана на: 09.06.2021 г.

Организация за запознаване с индивидуалните работи на учениците от НВО в IV клас за учебната 2020/2021 г.

Публикувана на: 08.02.2021 г. (обновена на: 08.02.2021 12:21:00)

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

Уведомяваме учениците  от VII и X клас, че всеки ученик от тези класове , желаещ да се яви по желание на изпит по чужд език и дигитални компетентности в X, може да го направи след подаване на заявление от 15.02.2021 до 19.02.2021 г.

Публикувана на: 02.02.2021 г.

Заповед№ РД 09-2121/28.08.2020г. на МОН

 НВО на учениците в IV,VII и X клас през учебната 2020-2021 г.

Информация, относно провеждане на национално външно оценяванв (НВО) по чужд език в VII клас 

Публикувана на: 17.02.2020 г. (обновена на: 17.02.2020 10:04:00)

ЗА П О В Е Д
№ РД09-2152/ 27.08.2019 г.

Публикувана на: 07.02.2018 г.

Заповед№ РД 09-4131/29.08.2017г. на МОН

 НВО на учениците в IV-VII клас през учебната 2017-2018 г.