Сряда 17, Април 2024г.
Публикувана на: 09.02.2024 г.

НВО VII-X клас- графици за подаване на заявление.

Публикувана на: 07.11.2023 г. (обновена на: 07.11.2023 11:18:00)

Заповед НВО IV-VII-X клас  за учебната  2023 -2024 г.

Публикувана на: 26.01.2023 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

Уведомяваме учениците  от VII и X клас, че всеки ученик от тези класове , желаещ да се яви по желание на изпит по чужд език и дигитални компетентности в X, може да го направи след подаване на заявление от 01.02.2023 до 17.02.2023 г.

Публикувана на: 26.01.2023 г.

Заповед НВО IV-VII-X клас  за учебната  2022 -2023 г.

Публикувана на: 24.03.2022 г.

Заповеди НВО IV-VII-X клас

Публикувана на: 10.01.2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

Уведомяваме учениците  от VII и X клас, че всеки ученик от тези класове , желаещ да се яви по желание на изпит по чужд език и дигитални компетентности в X, може да го направи след подаване на заявление от 02.02.2022 до 18.02.2022 г.

Публикувана на: 10.01.2022 г.

График на дейностите по приемането на учениците в VIII и  XI клас за учебната 2022/2023 г.

Публикувана на: 22.10.2021 г.

Заповед№ РД 09-1805/31.08.2021г. на МОН

 НВО на учениците в IV,VII и X клас през учебната 2021-2022 г.