Събота 20, Юли 2024г.

НВО VII-X клас- графици за подаване на заявление.

Публикувана на: 09.02.2024г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

Уведомяваме учениците  от VII и X клас, че всеки ученик от тези класове , желаещ да се яви по желание на изпит по чужд език и дигитални компетентности в X, може да го направи след подаване на заявление от 01.02.2024 до 16.02.2024 г.

Сподели: