Четвъртък 08, Декември 2022г.
Публикувана на: 22.06.2022 г.

Комисии за приемане на документи, за първо и трето класиране за учебната 2022/2023 г.

Публикувана на: 22.06.2022 г.

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Публикувана на: 01.07.2021 г.

Комисии за приемане на документи, за първо и трето класиране за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 14.06.2021 г.

Презентация план-прием 2020-2021 година

Публикувана на: 27.05.2021 г. (обновена на: 27.05.2021 15:05:00)

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Публикувана на: 06.08.2020 г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2020/2021г.

Публикувана на: 26.06.2020 г.

Комисия за приемане на документи, за първо и трето класиране

Публикувана на: 09.06.2020 г.

Презетация план-прием 8 клас