Понеделник 17, Юни 2024г.
Публикувана на: 07.03.2024 г.

График на дейностите по приемането на учениците

Прием в VIII клас 2024 -2025 г.

Публикувана на: 19.06.2023 г.

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Публикувана на: 26.04.2023 г.

График на дейностите по приемането на учениците

Прием в VIII клас 2023 -2024 г.

Заповед РД 09-891/24.04.2023г. за изменение и допълнение към план-прием 2023-2024 г.

 

Публикувана на: 22.06.2022 г.

Комисии за приемане на документи, за първо и трето класиране за учебната 2022/2023 г.

Публикувана на: 22.06.2022 г.

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Публикувана на: 01.07.2021 г.

Комисии за приемане на документи, за първо и трето класиране за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 14.06.2021 г.

Презентация план-прием 2020-2021 година

Публикувана на: 27.05.2021 г. (обновена на: 27.05.2021 15:05:00)

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година