Понеделник 19, Април 2021г.
Публикувана на: 06.08.2020 г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2020/2021г.

Публикувана на: 26.06.2020 г.

Комисия за приемане на документи, за първо и трето класиране

Публикувана на: 09.06.2020 г.

Презетация план-прием 8 клас

Публикувана на: 18.05.2020 г.

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Публикувана на: 21.06.2019 г.
  1. Комисия за приемане на документи, за първо и трето класиране : 2019/2020 година
Публикувана на: 08.04.2019 г.

Заповед -училищна комисия по приема на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година 

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2018/2019г.

  1. Комисия за приемане на документи, за първо и трето класиране : 2018/2019 година