Понеделник 25, Септември 2023г.

График на дейностите по приемането на учениците

Прием в VIII клас 2023 -2024 г.

Заповед РД 09-891/24.04.2023г. за изменение и допълнение към план-прием 2023-2024 г.

 

Публикувана на: 26.04.2023г.