Четвъртък 03, Декември 2020г.
Архив на новини
Публикувана на: 27.11.2020г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА(ОРЕС)

Публикувана на: 27.11.2020г.

График за провеждане на часовете – Дистанционна форма от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г.

Публикувана на: 02.06.2020г.

2 ЮНИ  - ДЕНЯТ НА БЕЗСМЪРТИЕТО

Публикувана на: 18.05.2020г.

Прием първи клас 2020 г.

Публикувана на: 09.04.2020г.

Информация относно провеждане на национално външно оценяване ( НВО) по чужд език в VII клас и НВО по чужд език и дигитални компетентности в X клас