Понеделник 25, Септември 2023г.
Архив на новини
Публикувана на: 30.06.2022г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Публикувана на: 27.06.2022г.

Ред за запознаване с оценените изпитни работи от НВО в VII клас

Публикувана на: 13.05.2022г.

На вниманието на учениците от 12 клас, придобили право да положат държавен изпит – част по теория и практика на професията и специалността за придобиване  втора степен на професионална квалификация  през учебната  2021/2022 година

Публикувана на: 17.02.2022г.

График за обучение в  ОРЕС  на учениците от IX клас на 18.02.2022 г.  в условията на COVID-19 

Публикувана на: 12.02.2022г.

График за обучение в  ОРЕС  на учениците от първи клас на 14.02.2022 г.  в условията на COVID-19