Понеделник 17, Юни 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 13.06.2024г.
Средно училище ,,Христо Ботев“ с. Караманци стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0289. финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда".
Публикувана на: 29.05.2024г.

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Публикувана на: 22.12.2023г.

Коледа заедно с изкуство и спорт

Публикувана на: 27.11.2023г.

Филм по проект  „Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове, като част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“ с участието на учениците от СУ,,Христо Ботев"

Традиционни български спортове и игри

Публикувана на: 28.09.2023г.

НП ,,Заедно в изкуствата и в спорта"