Понеделник 25, Септември 2023г.

Точния брой на свободните места по професия: ,,Хотелиер” и

 специалност ,,Организация на дейностите в места за настаняване”  за учебната 2020/2021г.

Публикувана на: 06.08.2020г.

Във връзка с прием на ученици в VIII клас Ви информирам за  следното:

1.Записани ученици след трети етап на класиране – 0 ученици

2.Свободни места- 14 на брой.

Сподели: