Събота 20, Юли 2024г.
Публикувана на: 13.02.2024 г.

Седмично разписание на часовете за втория учебен срок на учебната 2023-2024 г

Публикувана на: 27.09.2022 г.

Списък учебници I-XII клас за учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 27.09.2022 г.

Седмично разписание на часовете за първия учебен срок на учебната 2022-2023 г.

Публикувана на: 22.10.2021 г.

Вътрешни правила за отпускане на стипендии за учебната 2021-2022 година.

Публикувана на: 20.10.2021 г.

ГРАФИК

за  консултации на учителите по учебни предмети

Първи учебен срок  -  2021/2022 учебна година

Публикувана на: 05.10.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за преминаване в дневна форма на обучение

от разстояние в електронна среда
за ученици от 14 до 18 г. възраст

Публикувана на: 05.10.2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за преминаване в дневна форма на обучение

от разстояние в електронна среда
за ученици до 14 г. възраст

Публикувана на: 05.10.2021 г.

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2021-2022 г.