Понеделник 20, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
13.12.2019г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9095337
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Авариен ремонт на ограда и Спортна зала на СУ "Христо Ботев", в с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково
Свързана преписка
13.12.2019г.
21.12.2018г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9084504
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VII клас, включително, в СУ „Христо Ботев”, с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково”
Свързана преписка
21.12.2018г.
24.08.2018г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9080041
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Авариен ремонт на покрив и класни стаи на СУ,,Христо Ботев"-с.Караманци,община Минерални бани,област Хасково
Свързана преписка
24.08.2018г.
08.01.2018г. Вид на процедурата:
Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9072028
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
,,Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VII клас, включително, в СУ,,Христо Ботев" ,с.Караманци,област Хасково
Свързана преписка
08.01.2018г.
21.12.2017г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9071778
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
,,Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VII клас, включително, в СУ,,Христо Ботев",с.Караманци,община Минерални бани , област Хасково"
Свързана преписка
21.12.2017г.
28.12.2016г. Вид на процедурата:
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9060335
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от I до VIII клас, включително, в СУ „Христо Ботев”, с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково”
Свързана преписка
28.12.2016г.