Събота 20, Юли 2024г.

Обществен съвет 2022 г.

 

 I.Поименния състав на редовните членове на Обществения съвет на СУ ,,Христо Ботев“, с. Караманци за периода от 29.11.2022. до 29.11.2025 г.:

1.Гьонюл Шукри Мехмедали  – председател

2.Билял Рашид Билял-представител финансиращ орган

3.Нурджан Неджайтин Зинал – член

4.Хафизе Шаин Мехмедали-член

5.Тюркян Халил Нури-член

II.Поименния състав на резервните членове на Обществения съвет на СУ ,,Христо Ботев“, с. Караманци за периода от 29.11.2022. до 29.11.2025 г.:

1.Фатме Есад Чауш

2.Найме Нуртин Иса

Сподели: