Понеделник 25, Септември 2023г.

ПЛАН

за дейностите на участниците в екипи за обхват за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които отсъстват от детска градина или училище, определени със Заповед № 528/12.07.2021 г.

за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 30.03.2022г.