Понеделник 17, Юни 2024г.

ГРАФИК ИЗПИТИ ЮНСКА СЕСИЯ СФО 2018-2019 г.

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”,

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл. Хасково

Утвърждавам:

Директор:................

 

                                                                               ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма през юнска  поправителна  сесия  на  учебната 2018 / 2019г.

  1. График

Предмет

Клас

Дата и час

Място на провеждане

1.

Български език и литература

 VII клас

20.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

2.

Английски език

VII клас

21.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

3.

Математика

VII клас

24.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

4.

Информационни технологии

VII клас

25.06.2018г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

5.

История и цивилизация

VII клас

26.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

6.

География и икономика

VII клас

27.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

7.

Биология и ЗО

VII клас

28.06.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

8.

Физика и астромомия

VII клас

01.07.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

9.

Химия и ООС

VII клас

02.07.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

10.

Музика

 VII клас

03.07.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

11.

Изобразително изкуство

VII клас

04.07.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

12.

Техонологии и предприемачество

VI клас

05.07.2019г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

14.

Физическо възпитание и спорт

VII клас

08.07.2019г.

Физкултурен салон

14.

Български език и литература – ИУЧ

VII клас

09.07.2019г.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

15.

Математика – ИУЧ

VII клас

10.07.2018г.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

  1. Оповестяване на резултатите

Резултатите се обявяват след тридневен срок от провеждането на съответния изпит в канцеларията на училището.

Настоящият график е приложение към заповед № 451 / 10.06.2019 г.

 

Сподели: