Понеделник 17, Юни 2024г.

ГРАФИК ИЗПИТИ СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2020-2021

Публикувана на: 18.01.2021г. (обновена на: 19.01.2021 11:55:00)

                       СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”,

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл. Хасково

Утвърждавам:

Директор:................

 

                                                                               ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма през януарска  сесия  на  учебната 2020 / 2021 г.

  1. График

Предмет

Клас

Дата и час

Място на провеждане

1.

Български език и литература

 VII, VІІІ  и ІХ  клас

18 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

2.

Английски език

VII, VІІІ  и ІХ  клас

19 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

3.

Математика

VII, VІІІ  и ІХ  клас

20 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

4.

Информационни технологии

VII, VІІІ  и ІХ  клас

21 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

5.

История и цивилизация

VII, VІІІ  и ІХ  клас

22 .01. 2021 г.

      от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

6.

География и икономика

VII, VІІІ  и ІХ  клас

25 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

7.

Биология и ЗО

VII, VІІІ  и ІХ  клас

26 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

8.

Физика и астромомия

VII, VІІІ  и ІХ  клас

27 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

9.

Химия и ООС

VII, VІІІ  и ІХ  клас

28 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

10.

Музика

VII, VІІІ  и ІХ  клас

25 .01. 2021 г.

от 13.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

11.

Изобразително изкуство

VII, VІІІ  и ІХ  клас

26 .01. 2021 г.

от 13.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

12.

Техонологии и предприемачество

VII  клас

27 .01. 2021 г.

от 13.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

13.

Предприемачество

     VІІІ клас

27 .01. 2021 г.

от 13.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

14.

Руски  език

ІХ  клас

29 .01. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

15.

Физическо възпитание и спорт

VII, VІІІ  и ІХ  клас

28 .01. 2020 г.

от 13.00ч.

Физкултурен салон

16.

Български език и литература – ИУЧ

VII  клас

01 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

17.

Математика – ИУЧ

VII  клас

02 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

18.

Философия

VІІІ  и ІХ  клас

04 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

19.

ЗБУТ

ІХ  клас

01 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

20.

УП по ТХО – СПП

ІХ  клас

21 .01. 2021 г.

от 13.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

21.

ТХО – РПП

ІХ  клас

02 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

22.

ТХО – СПП

ІХ  клас

05 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

23.

ГТИ – ОтПП

ІХ  клас

08 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

24.

БДПТ

ІХ  клас

09 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

25.

Отчетност  и  работа  с  документи

ІХ  клас

10 .02. 2021 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

 

ІІ. Оповестяване на резултатите

Резултатите се обявяват след тридневен срок от провеждането на съответния изпит в канцеларията на училището.

Настоящият график е приложение към заповед № 215 / 15.01.2021 г.

Сподели: