Понеделник 17, Юни 2024г.

ГРАФИК ИЗПИТИ СФО ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2019-2020

Публикувана на: 19.12.2019г.

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ ,,ХРИСТО БОТЕВ”,

с.Караманци, общ.Минерални бани, обл. Хасково

Утвърждавам:

Директор:................

 

                                                                               ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици на самостоятелна форма през юнска  поправителна  сесия  на  учебната 2019 / 2020 г.

  1. График

Предмет

Клас

Дата и час

Място на провеждане

1.

Български език и литература

 VII и VІІІ клас

08 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

2.

Английски език

VII и VІІІ клас

09 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

3.

Математика

VII и VІІІ клас

10 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

4.

Информационни технологии

VII и VІІІ клас

13 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

5.

История и цивилизация

VII и VІІІ клас

14 .01. 2020 г.

      от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

6.

География и икономика

VII и VІІІ клас

15 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

7.

Биология и ЗО

VII и VІІІ клас

16 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

8.

Физика и астромомия

VII и VІІІ клас

17 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

9.

Химия и ООС

VII и VІІІ клас

20 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

10.

Музика

VII и VІІІ клас

21 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

11.

Изобразително изкуство

VII и VІІІ клас

22 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

12.

Техонологии и предприемачество

VII  клас

23 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

13.

Предприемачество

     VІІІ клас

23 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

14.

Физическо възпитание и спорт

VII и VІІІ клас

24 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Физкултурен салон

15.

Български език и литература – ИУЧ

VII  клас

27 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

16.

Математика – ИУЧ

VII  клас

28 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

17.

Философия

VIIІ клас

28 .01. 2020 г.

от 9.00ч.

Първата стая на втория етаж

 (с видеонаблюдение)

 

ІІ. Оповестяване на резултатите

Резултатите се обявяват след тридневен срок от провеждането на съответния изпит в канцеларията на училището.

Настоящият график е приложение към заповед № 105 / 16.12.2019 г.

Сподели: