Понеделник 25, Септември 2023г.

Eлектронен адрес на институцията: sou_karamanci@abv.bg

Телефон за връзка: 03709-2266

/article_images/source/138 - .docx  -  процедура приемане и преместване

/article_images/source/141 - .docx   - процедура издаване на диплома за средно образование

/article_images/source/143 - .docx  -валидиране

/article_images/source/147 - . 1.docx  -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

/article_images/source/148 - 2.docx  -издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

/article_images/source/149 - -1.docx  -проверка способности-1

/article_images/source/150 - I - VI .docx   -признаване от чужбина I - VI клас

/article_images/source/153 - .docx   -дубликати

/article_images/source/154 - . . .docx  -удостов. проф. обучение и СПК

/article_images/source/155 - . . ..docx  -удост. свидет валидиране проф. квалиф.

/article_images/source/156 - . .docx   - европейско прил дипл. СО

/article_images/source/156 - . . ..docx   -европейско прил. проф. квалиф.

Бланки : приемане и преместване /article_images/source/- .docx

Сподели: