Понеделник 25, Септември 2023г.

 СУ,,Христо Ботев" разполага със съвременна материална база, която се стремим да разширяваме и модернизираме.

Сграден фонд
Сградата на  СУ,,Христо Ботев"  разполага с 16 учебни стаи и кабинети. Сградата е с нова дограма на прозорците и нови алуминиеви щори. Първият етаж е отделен за учениците от 1 и 2 клас.

Компютърни кабинети
За учебни цели са обзаведени два компютърни кабинета. В някои от кабинетите и класните стаи са монтирани мултимедийни системи.  В сградата е изградена безжична интернет връзка, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.

Езикови кабинети
За обучението по английски език е обзаведен кабинет с най-модерна аудио-визуална техника.

Библиотека
Училището разполага  с богата библиотеката. В нея учениците могат да намерят любима книга, учебни материали, занимателни списания.
За нуждите на учебната и извънкласната дейност училището разполага със скенер, различни принтери и копирна техника.

Столова и бюфет
Към училището има и столова, където учениците обядват.

Физкултурни салони
Училището разполага с един физкултурен салон. Физкултурния салон е оборудван със съоръжения за волейбол ,баскетбол, хандбал, тепих за спортна борба и са разположени фитнес уреди.

Спортна площадка
Към училището е изградена външна спортна площадка, покрита с изкуствена настилка.

Сподели: