Понеделник 25, Септември 2023г.
История на училището

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И ТРАДИЦИИ

 От 1912 година на територията на царство България в с. Караманци е основано светско първоначално училище.

През 1940 година, за първи път е назначен учител по български език.

До 1953 година броят на учителите нараства.

През учебната 1948/1949 година в селото се разкрива прогимназия.

От 1958 година с поредния закон на МНП, училището става основно българско училище.

От 01.09.1962 година е построена новото училище, материалната база е изключително бедна, но възторгът на учители и  ученици е голям.

През 1963/1964 година Педагогическият съвет взема решение, училището да носи името на великия поет  Христо Ботев.

През есента на 1965 година започва да функционира и пансион. Училището се утвърждава, като полуинтернат.

През  1995 година с решение на сесия на общинския съвет Минерални бани се открива СПТУ- паралелка със специалност ,,Оператор в шевното производство”.

През 2017 с решение на педагогическия съвет се откри професионална паралелка със специалност ,,Организация на дейностите в местата за настаняване”, с разширено изучаване на английски език.

  Обществеността в селото полага големи грижи за  гимназията. Макар и скромни, осигурени са необходимите условия за провеждане на учебни занятия: сграда, материална издръжка, обзавеждане, учебни пособия и помагала.

Педагогическият колектив се състои предимно от висококвалифицирани учители, които са уверени  в професията. Липсата на богат опит младите учители  компенсират с кураж, енергия и ентусиазъм, с които завладяват и учениците.

В годините до днес СУ „Христо Ботев” търпи различни промени – и по отношение на статута (Светско турско училище, Начално училище, Основно училище, СОУ и СУ. По отношение на материално-техническата база (преместване в нова, по-просторна сграда, откриване на   физкултурен салон, както и по отношение на учебните програми и планове.

 Своя принос за подобряване на чуждо-езиковото обучение и културния обмен дават и доброволци от Корпуса на мира в България, с които училището си сътрудничи до 2012г.

 

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2018/2019

202

9

2017/2018

194

8

2016/2017

223

11

2015/2016

230

11

2014/2015

225

11

2013/2014

214

10

2012/2013

257

11

.

 

 

Сподели: