Сряда 07, Юни 2023г.
Публикувана на: 24.09.2020 г. (обновена на: 24.09.2020 14:49:00)

ГОДИШЕН ПЛАН НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 14:19:00)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 14:43:00)

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г.

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 14:31:00)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ", С.КАРАМАНЦИ,ОБЩ. МИНЕРАЛНИ БАНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 15:32:00)

Училищен учебен план 2020-2021

Публикувана на: 16.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 14:41:00)

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ОТПАДАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО