Сряда 17, Април 2024г.
Публикувана на: 23.09.2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Публикувана на: 23.09.2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 23.09.2021 г. (обновена на: 23.09.2021 14:41:00)

Програма за целодневна организация на учебния процес

Публикувана на: 23.09.2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022 г.

Публикувана на: 23.09.2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2021)

Публикувана на: 24.09.2020 г. (обновена на: 24.09.2020 14:49:00)

ГОДИШЕН ПЛАН НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 14:43:00)

 

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 г.

Публикувана на: 21.09.2020 г. (обновена на: 21.09.2020 15:32:00)

Училищен учебен план 2020-2021